Reklamation Mobil

Gäller ditt ärende reklamation, klicka här!

Observera att fuktskador, mekaniska skador och trasigt glas aldrig är garanti.

Apple telefoner: Om Apple inte anser det är ett garantiärende så informeras kund om kostnadsförslag för reparation.

Kostnadsförslaget godkänns sedan av kund.